Zarządzanie Siecią LAN i WLAN w firmie

Niezawodność i szybkie działanie sieci komputerowej w firmie wpływa na efektywność pracy i bezpieczeństwo danych. Aby właściwie skonfigurować i zabezpieczyć firmową sieć lokalną (sieć LAN), warto skorzystać z pomocy ekspertów odobsługi informatycznej, którzy pomogą również w ochronie sieci za pomocą programu antywirusowego.

Założenie i konfiguracja sieci LAN i WLAN

Stworzenie sieci LAN polega na połączeniu ze sobą komputerów i innych urządzeń z dostępem do Internetu. Sieć firmową należy dobrze zabezpieczyć poprzez konfigurację sieci LAN. Korzystając z pomocyoutsourcingu IT, można np. ograniczyć liczbę urządzeń łączących się z siecią, stworzyć osobną sieć Wi-Fi dla gości (będą mieli dostęp do Internetu, ale nie do urządzeń wewnętrznych, w tym np. drukarek), stworzyć reguły priorytetowania ruchu (np. ograniczyć streaming video przy jednoczesnym umożliwieniu szybszego transferu ściąganych plików), przypisać stałe adresy poszczególnym urządzeniom wewnątrz sieci itd. W ramach serwisu sieci LAN sprawdza się przede wszystkim konfigurację urządzeń, jakość sygnału sieci bezprzewodowej i połączenia kablowe.

Ochrona i bezpieczeństwo sieci firmowej

Ochrona sieci w każdej firmie powinna być priorytetem, bo to od niej zależy bezpieczeństwo danych biznesowych. Każdy komputer podłączony do Internetu powinien mieć zainstalowany program antywirusowy chroniący przed zagrożeniami, takimi jak ransomware (złośliwe oprogramowanie szyfrujące dane).

Oferujemy instalację oprogramowania ESET, który jest wiodącym programem antywirusowym na rynku. W przypadku licencji wielostanowiskowych dla firm możliwe jest wprowadzenie centralnego zarządzania ustawieniami we wszystkich urządzeniach końcowych, dzięki czemu administrator na bieżąco może m.in. kontrolować i wymusić określone reguły i ograniczenia w ruchu, sprawdzić wersje zainstalowanych programów oraz dokonać ich aktualizacji, a nawet rozpocząć skanowanie, aby znaleźć ewentualne zagrożenia.

Image